Utleggsforretning

Hva er en utleggsforretning?

En utleggsforretning er noe som kan igangsettes dersom du har ubetalte krav. Den du skylder penger kan da videresende saken til namsmannen, for å få hjelp til å drive inn pengene. Dersom namsmannen finner kravet gyldig, kan dette resultere i utleggsforretning.

Utleggsforretning namsmannen igangsetter, går ut på å kartlegge hvordan pengene du skylder skal innkreves. Som regel kan beløpet du skylder drives inn gjennom enten utleggspant, eller utleggstrekk.

Utleggsforretning

Få hjelp til å stoppe utleggsforretning

Mange nordmenn sliter med gjeldsproblemer og utleggsforretning. Finn ut mer om utleggsforretning, konsekvensene og hvordan man kan stoppe det

Stopp utleggsforretning

En tjeneste fra Zen Finans

  • Zen Finans har lang erfaring med refinansiering og hvordan man effektivt kan stoppe utleggsforretning.
  • Send inn skjemaet og Zen Finans kontakter deg innen kort tid per telefon (ca. 5-10 minutter).
Skjema Zen Finans
Eier du egen bolig?
Har du kausjonist eller medsøker?
Har du en aktiv inkassosak?

Jeg ønsker heller å søke direkte hos Zen Finans.

Hva betyr utleggsforretning for den som rammes?

Utleggsforretning kan by på en rekke konsekvenser. Vi skal her se nærmere på hva utleggsforretning kan resultere i når namsmannen har tatt en beslutning.

Vi skal også se nærmere på hva slags andre konsekvenser utleggsforretning kan ha for økonomien din.

Utleggstrekk ved utleggsforretning

En vanlig konsekvens av utleggsforretning, er at namsmannen igangsetter utleggstrekk. Utleggstrekk er det vi på godt norsk gjerne kaller for «lønnstrekk», men det kan også være snakk om trekk i trygdeytelser eller annen inntekt.

Når du har utleggstrekk som følge av utleggsforretning, vil et spesifikt beløp trekkes direkte fra trygd eller lønnsutbetaling før du får pengene på konto. Det er med andre ord NAV eller arbeidsgiver som er ansvarlig for å utføre trekket.

Utleggspant ved utleggsforretning

Utleggspant er en annen vanlig konsekvens av utleggsforretning. Enkelt forklart går utleggspant ut på at det tas pant i eiendeler, eiendom eller andre formuesgoder du eier.

Når det er tatt pant i noe du eier, betyr det at eiendelen kan tvangsselges for å inndrive pengene du skylder. Dette kan oppleves tøft for mange, spesielt om det er snakk om bolig eller bil.

Husk likevel på at utleggspant ikke er synonymt med at eiendelen blir tvangssolgt. Du vil som regel disponere eiendelen selv om det er pant i den, helt til kreditoren eventuelt fastslår at de ønsker tvangssalg. Dette er i så fall noe som må varsles og begjæres i forkant.

Rammer utleggsforretning eiendom?

Rammer utleggsforretning eiendom, er dette ofte en stor belastning for den det gjelder. Generelt sett er det ikke så vanlig at utleggsforretning fører til at man mister boligen.

Som regel vil namsmannen velge andre alternativer som er mindre belastende for den det gjelder, enten det er lønnstrekk eller pant i løsøre. Rammer utleggsforretning eiendom, skyldes dette som regel at de andre alternativene er utelukket.

Andre konsekvenser av utleggsforretning

Dersom du rammes av utleggsforretning, er det også vanlig at du får en betalingsanmerkning. Dette kan føre til at du får vanskeligheter med å ta opp lån så lenge saken pågår.

Mange opplever også utfordringer med å få abonnementer eller andre avtaler som krever kredittsjekk – som strømavtaler, mobilabonnementer eller lignende.

Hvordan er prosessen rundt utleggsforretning namsmannen iverksetter?

Utleggsforretning namsmannen igangsetter, starter først etter at det har blitt vurdert at det er grunnlag for det. Gyldig grunnlag (tvangsgrunnlag) kan for eksempel være at du har ubetalte krav, et gyldig gjeldsbrev, tvangsmulkt eller en dom gjennom forliksrådet.

Du skal alltid ha varsel om utleggsforretning før det blir utsendt en begjæring om utleggsforretning. Dette innebærer at inkassoselskapet eller kreditoren må varsle skyldner om tvangsfullbyrdelse. Du skal da ha en frist på to uker til å gjøre opp kravet.

Du kan klage på utleggsforretning når du mottar varselet, eller melde ifra om du er uenig i kravet. Du kan også klage etter avholdt utleggsforretning, dersom du mener at noen av avgjørelsene som ble tatt av namsmannen var uriktige.

Avholdelse av utleggsforretning skjer uten krav om oppmøte, så dette er ikke noe du trenger å delta på. Du vil bli informert om hva utleggsforretningen resulterte i etter at prosessen er overstått.

Hva er vanlig utleggsforretning varighet?

Prosessen kan ha varierende varighet, og det tar som regel noen måneder før utleggsforretning avholdes etter at du har mottatt varselet. To til tre måneder er ikke uvanlig.

Er det snakk om utleggsforretning med tvangssalg av bolig, kan prosessen fort ta 6–12 måneder. Når utleggsforretning med påfølgende utleggspant først har blitt avholdt, vil varigheten avhenge av hvor fort løsøre eller eiendom blir solgt.

Utleggstrekk, altså lønnstrekk, kan ikke vare i mer enn 24 måneder. Etter at denne perioden er utløpt, kan det eventuelt fornyes.

Hvem kan rammes av utleggsforretning?

Utleggsforretning kan ramme både bedrifter og privatpersoner. Rammer utleggsforretning aksjeselskap eller andre bedrifter, vil namsmannen kunne ta pant i bedriftens utstyr, lokaler eller lignende.

Utleggsforretning bedrifter rammes av er med andre ord nokså likt utleggsforretning som rammer private. Er det snakk om et enkeltpersonforetak, er det den som driver foretaket som rammes personlig.

  • Privatpersoner
  • Aksjeselskap og andre selskapsformer
  • Enkeltpersonforetak

Hvordan kan jeg stoppe utleggsforretning?

En utleggsforretning kan by på mange negative konsekvenser for den som rammes, men det finnes i mange tilfeller muligheter for å stanse prosessen.

Hvordan stoppe utleggsforretning og påfølgende utleggspant eller utleggstrekk? Generelt sett er det bare én ting man kan gjøre, og det er å betale det utestående kravet.

Når du mottar varselet fra kreditor om utleggsforretning, har du som regel 14 dager på deg til å gjøre opp kravet. Betaler du hele kravet, vil ikke saken sendes videre til namsmannen, og du slipper utleggsforretning.

Men hvordan kan du skaffe pengene du trenger?

Man kan stoppe utleggsforretning med refinansiering

Dersom du kan få hjelp av en bank til å refinansiere gjelden din, kan du også få mulighet til å stanse prosessen med utleggsforretning. Dette gjøres ved at dine eksisterende krav innfris ved hjelp av et nytt lån, noe som kalles for refinansiering.

Bankene kan tilby to ulike former for lån til refinansiering, nemlig lån med eller uten sikkerhet.

Er du boligeier og kan stille med sikkerhet i boligen, kan du potensielt få et lån til refinansiering med sikkerhet i boligen. Dette gir deg mulighet til å betale ned dyr gjeld som er vanskelig å betjene, med et mer gunstig lån.

Alternativt kan du søke om lån til refinansiering uten sikkerhet, noe som i prinsippet vil være et forbrukslån. Det kan uansett lønne seg å refinansiere dersom du kan samle flere dyre lån og oppnå lavere lånekostnader og bedre oversikt.

Husk likevel at refinansiering uten sikkerhet innebærer at renten ikke nødvendigvis er så lav. Pass derfor på at du vil greie å betjene lånet, slik at du ikke havner i en ny situasjon som resulterer i utleggsforretning.

Slik stanser du utleggsforretning med privatlån

Dersom du ikke kan eller vil ta opp lån hos en bank, kan et privat lån gjøre samme nytten. Noen har mulighet til å ta opp et privat lån gjennom noen de kjenner, enten det er familie eller venner. Et annet alternativ er å ta opp et privat lån gjennom arbeidsgiver.

Har du mulighet til å få et privat lån, er du heldig. Lånet er som regel uten dyre renter, og du slipper stort sett å tenke på gebyrer.

Slik kan du stoppe utleggsforretning på egen hånd

Du kan også stoppe utleggsforretning fra å finne sted ved å skaffe deg pengene du trenger på egen hånd. Dette kan for eksempel være gjennom ekstra jobbing en periode, eller ved å få forskudd på lønn. Sjekk gjerne hvilke muligheter du har her.

Alternativt kan du skaffe penger til å stoppe en utleggsforretning ved å selge løsøre som elektronikk, klær eller smykker. Kanskje du har noe av verdi som kan selges?

Slik kan utleggsforretning stoppes om du ikke har eiendeler eller penger

Resulterer utleggsforretning i intet til utlegg, vil ikke saken tas videre. Namsmannen har da konkludert med at skylder ikke har høyt nok lønnsgrunnlag eller tilgjengelige formuesgoder som kan brukes til utlegg.

Utleggsforretning vil med andre ord ikke stoppes, men det blir heller ikke konsekvenser av prosessen. Er det intet til utlegg, blir det heller ingen utleggstrekk eller tvangssalg.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.